Cymerwch ran

SupporTOR

SupporTOR - ein cynllun cefnogwyr newydd. I'r rheini ohonoch sy'n teimlo yr hoffech fod yn rhan hyd yn oed yn fwy o'r teulu.

Rydym yn falch o gyflwyno cynllun cefnogwyr newydd The Other Room, yr ydym yn gobeithio y bydd yn ein helpu i ddod â chymuned o eiriolwyr a noddwyr ynghyd sy'n cefnogi ein gweledigaeth. Rydym am gynrychioli eu safbwyntiau, rydym am eu cysylltu â'n sefydliad ac rydym am eu cysylltu â'i gilydd.

Pam ymuno â'r cynllun?

Mae The Other Room yn ofod bach ar gyfer syniadau mawr. Ein cenhadaeth yw cyflwyno gwaith agos sydd â safbwynt rhyngwladol; bod yn rhywle lle mae dramâu newydd o Gymru yn cystadlu â chlasuron dramâu modern; sy'n dathlu Cymru fel gwlad ddwyieithog; a lle y caiff artistiaid ifanc y rhyddid i gymryd risgiau mawr.

Gallwn barablu yn huawdl am fuddiannau theatr a sut mae'n newid bywydau. Gallwn roi niferoedd i chi o faint o bobl sydd wedi cerdded drwy ein drysau, faint o artistiaid rydym wedi'u helpu i ddechrau gyrfa yn y celfyddydau a faint o arian rydym wedi'i gyfrannu i'r economi leol ers i ni agor. Ond y pwynt yw ein bod yn gwneud hynny i gyd drwy'r dramâu rydym yn eu gwneud. Y mwyaf rydym yn ei wneud, y mwyaf y gallwn ei roi.

Rydym am wneud dramâu. Dramâu da iawn. Rydym am deimlo'n gyffrous. Rydym am gael ein hysbrydoli. Rydym am gael hwyl. Ac rydym yn weddol siŵr eich bod chi hefyd.

Mae ein gwaith yn ddibynnol ar gyllid a ddarperir gan roddion, grantiau, nawdd a gwerthu tocynnau. Ymunwch â'r cynllun, dewch i gwrdd â phobl newydd a helpwch ni i barhau i wneud dramâu.

Pam bod angen cynllun cefnogwyr arnom?

Mae tîm The Other Room yn gweithio drwy gydol y flwyddyn er mwyn codi'r miloedd o bunnoedd sydd eu hangen arnom i wneud i'r gwaith rydym yn ei berfformio ddigwydd. Mae llawer iawn yn seiliedig ar benderfyniadau sy'n dod o Gyngor Celfyddydau Cymru a nifer o sefydliadau ymddiriedaeth ac ariannu. Gall fod mor ddibynnol ar y penderfyniadau hyn olygu llwyddiant neu fethiant i ni fel sefydliad ac rydym yn awyddus i ddod o hyd i gymaint o ffyrdd â phosib i ddod yn llai dibynnol ar yr arian hwn. Ni fyddai'r theatr hon wedi gallu cael ei sefydlu heb eich cymorth chi, ac rydym am eich gwahodd i gydio yn ein dwylo a buddsoddi yn The Other Room fel sefydliad cryf a pharhaol yng Nghaerdydd.

Dod yn SupporTOR

Mae dod yn SupporTOR yn hawdd (y gost i ymuno yw £30 y flwyddyn – sef £2.50 y mis) ac rydym am ddiolch i chi yn bersonol am yr help rydych yn ei roi i ni. Felly rydym wedi trefnu ychydig o wobrau am eich help a fydd, gobeithio, yn dangos pa mor ddiolchgar ydym.

I ddweud diolch byddwn yn gwneud y canlynol:

  • Eich gwobrwyo gyda'r newyddion a'r cyhoeddiadau diweddaraf cyn iddynt fynd i'r wasg.
  • Eich cofrestru i'n bwletin newyddion arbennig ddwywaith y flwyddyn gyda chynnwys o'r tu ôl i'r llenni
  • Anfon gwahoddiadau atoch i fynychu digwyddiadau SupporTOR unigryw.
  • Rhoi cyfle i chi brynu tocynnau o flaen unrhyw un arall fel SupporTOR, gan roi mynediad i chi at ein digwyddiadau cyn unrhyw un arall.
  • Ac yn olaf, byddwn yn eich gwahodd i barti blynyddol SupporTOR arbennig, lle y gallwch ddod a mwynhau gyda ni a gallwn ddiolch i chi'n bersonol am eich holl help.

Gallwch gofrestru ar gyfer y cynllun heddiw drwy lenwi'r ffurflen ar-lein yma. Ni fydd rhaid i chi nodi unrhyw fanylion talu ar y cam hwn, caiff hyn ei drin yn ddiogel gan GoCardless. Unwaith y byddwn yn prosesu eich manylion, bydd ein partneriaid yn GoCardless yn anfon e-bost atoch i sefydlu a chadarnhau eich rhodd. Diolch.