Cymerwch ran

Gwobr Violet Burns i Ddramodwyr

"I wanted to create this award in memory of a woman who never knew how incredibly talented she was. I know that Mum would be proud that it was helping other young women to reach their full creative potential.” 
- Hayley Burns

Mae'n bleser gan The Other Room gyhoeddi Gwobr Violet Burns i Ddramodwyr. Bwriad y wobr yw darganfod, datblygu a chynhyrchu  gwaith dramodwyr benywaidd Cymreig neu ddramodwyr benywaidd sy’n byw yng Nghymru.

Yn sgil penodiad Dan Jones fel Cyfarwyddwr Artistig ym mis Mehefin eleni, mae The Other Room yn dechrau ar gyfnod newydd; wedi ail-ymrwymo’u cefnogaeth i artistiaid newydd, yn creu gwaith o safon uchel ac yn cynnal gwerthoedd cynhyrchu arbennig. Mae Gwobr Violet Burns yn ymrwymiad i flaenoriaethu lleisiau newydd, o bob cwr o Gymru, gan hyrwyddo rôl menywod yn y theatr a’u cynorthwyo i gyflawni'u potensial creadigol.  

Bydd y wobr yn cael ei chynnal yn flynyddol dros y tair blynedd nesaf, ac fe fydd cyfle i'r enillydd gael ei drama wedi'i chynhyrchu'n broffesiynol yn y cymraeg am y tro cyntaf yn The Other Room. Mae Hayley, merch Violet, sydd hefyd yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr The Other Room, wedi sicrhau bod y wobr hon yn digwydd, a hynny er cof am ei mam.

Ganwyd Violet Burns i deulu dosbarth gweithiol ym 1946. Cafodd ei magu mewn tŷ cyngor, dwy ystafell wely, mewn pentref pysgota bychan ar arfordir dwyreiniol yr Alban. Roedd arian yn brin a bu'n rhaid iddi adael yr ysgol yn ifanc iawn a mynd i weithio yn y siop ‘Spar’ lleol. Oherwydd ei chefndir a'r diffyg cyfleoedd y cafodd hi, doedd Violet ddim yn ystyried ei hun yn berson galluog nac ychwaith yn greadigol. Serch hynny, yn gyfrinachol, roedd hi’n awdures ac yn fardd. Ni fu iddi erioed ddychwelyd at ei haddysg, er iddi ddangos diddordeb mewn meddygaeth ac ysgrifennu creadigol. Yn drist iawn, bu farw Violet 10 Ionawr 2017 o ganser yr ysgyfaint.  

Yn y flwyddyn agoriadol hon mae’r wobr yn digwydd mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru, a nod y wobr eleni yw darganfod ysgrifenwyr sydd â'u bryd ar ysgrifennu trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

ThGC_Long_1.jpg

Mae’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am Wobr Violet Burns i Ddramodwyr 2018 wedi ei ymestyn hyd 19 Ionawr 2018. Ym mlwyddyn gyntaf y wobr, rydym wedi creu partneriaeth gyda @TheatrGenCymru ac yn chwilio am ddramodydd benywaidd sy’n ysgrifennu yn yr iaith Gymraeg. Felly, os ydych yn credu eich bod chi’n ateb y gofynion, edrychwch ar ein gwefan am ragor o wybodaeth.

Er mwyn ymgeisio mae’n rhaid eich bod chi’n Gymraes  / neu'n fenyw sy’n byw yng Nghymru. I wneud cais, ebostiwch vbpaward@otherroomtheatre.com gyda’r canlynol:

  • Enghreifftiau yn y Gymraeg o ddramâu neu rhan o ddrama, oddeutu 20 tudalen. Cofiwch am raddfa dramâu sy’n digwydd yn The Other Room. Er enghraifft, bydd dramâu sy’n cynnwys mwy na 4 actor ddim yn anaddas ar gyfer llwyfan y cwmni.
  • Ysgrifennwch ychydig am eich diddordeb mewn ysgrifennu creadigol / ysgrifennu dramâu ar gyfer The Other Room
  • Eich CV creadigol