Cymerwch ran

Cefnogwch Ni

Cafodd The Other Room ei sefydlu i chi. Chi, y cyhoedd, oedd cefnogwyr cyntaf y prosiect. Gwnaeth eich arian, a roddwyd drwy ymgyrch Kickstarter, roi'r gyllideb i ni sefydlu'r theatr hon. Bydd angen eich cymorth ar y theatr bob amser, ond gobeithio, yn gyfnewid, y gallwn eich helpu mewn rhyw ffordd. Isod mae rhai o'r ffyrdd y gallwch gymryd rhan.

Oeddech chi’n gwybod bod The Other Room yn elusen gofrestredig?

Trwy’n cefnogi ni gyda rhoddion, nawdd neu wirfoddoli, rydych chi’n helpu The Other Room i fod yn fodel o arfer dda mewn cefnogi artistiaid ac hyfforddiant. Yn 2015, bydd cefnogaeth gan aelodau o’r cyhoedd, cwmnïau a sefydliadau elusennol yn ein cynorthwyo i:

  • gynnig a thalu am 6 chynllun preswyl i Gyfarwyddwyr Cynorthwyol yn ystod ein tymor i weithio gyda chyfarwyddwyr profiadol wrth greu profiadau theatrig rhyfeddol.
  • Cynhyrchu 7 cynhyrchiad newydd gydag artistiaid o Gymru ac sydd wedi eu lleoli yng Nghymru a chwmnïau theatr Ewropeaidd.
  • Curadu Gŵyl Theatr i fyfyrwyr, ac annog myfyrwyr o Brifysgolion cyfagos i greu a chyflwyno gwaith o fewn ein gwagle bach, a gweithio gyda mentor a chefnogaeth llawn gan sefydliad proffesiynol.
  • Gweithio gyda hyd at 12 o artistiaid newydd fel rhan o The Kitchen, ein cynllun datblygu artistiaid.
  • Cyflwyno rhaglen am ddim o drafodaethau ôl-sioe, dosbarthiadau meistr a sesiynau holi i gydfynd â’n tymor.
  • Cyflwyno rhediadau 3 wythnos o hyd i herio’r patrwm sefydliedig o gyflwyno drama ar draws Cymru, a galluogi tafod leferydd i wneud ei waith, cynulleidfaoedd i dyfu a rhoi amser angenrheidiol i sioeau dyfu a datblygu.

Bydd unrhyw gyfraniad y gallwch chi ei wneud yn gymorth i’r theatr gyrraedd ei nod. Dydyn ni ddim eisiau torri ar ein huchelgais, ond heb yr arian sydd ei angen arnom i symud y theatr yn ei blaen, bydd rhaid i ni. Bydd pob ceiniog rhowch chi yn gymorth i adeiladu theatr gryfach yn ein dinas.

Tecstiwch ROOM15 wedyn £3, £5 neu £10 i 70070 i roi trwy neges testun. Neu cliciwch ar y botwm isod i roi’n ddiogel trwy PayPal.