Get involved

Gweithdy ‘Cariad Traws Gwlad’

Mae ‘The Other Room’ a ‘Theatr Genedlaethol Cymru wedi cyd-gomisiynu drama Gymraeg newydd gan Ciaran Fitzgerald o’r enw ‘Cariad Traws Gwlad,’ sy’n adrodd hanes perthynas rhwng dau berson ifanc anabl sy’n byw bellter maith o’i gilydd.

Fel rhan o’r prosiect hwn, rydym yn cynnig dau weithdy ysgrifennu creadigol i bobol ifanc anabl rhwng 16 a 24 oed, yn edrych ar rai o themâu’r ddrama fel hunaniaeth a pherthnasoedd.

Bydd y gweithdai yn cael eu harwain gan y dramodydd ei hun, a’r awdur/cyfarwyddwr Kallum Weyman.

Dyddiadau’r Sesiynau:

  • Dydd Llun 31ain Ionawr 5-7yh (trwy gyfrwng y Saesneg)
  • Dydd Iau 3ydd Chwefror 5-7yh (trwy gyfrwng y Gymraeg)

Pe hoffech fwy o wybodaeth neu drafod unrhyw anghenion o ran hygyrchedd, ebostiwch nerida@otherroomtheatre.com

Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal dros Zoom. Ewch i Eventbrite i archebu eich tocyn.


The Other Room and Theatr Genedlaethol Cymru have co-commissioned a play by Ciaran

Fitzgerald called Cariad Traws Gwlad, which is a Welsh language piece about a long distance relationship between two disabled young people.

As part of this, we have two free creative writing workshops on offer for disabled young people aged 16-24 year olds, looking at some of the themes of the play such as identity and relationships.

The workshops will be delivered by the playwright Ciaran and writer/director Kallum Weyman.

Session dates:

  • Monday 31 st  January 5-7pm (delivered in English)
  • Thursday 3 rd  February 5-7pm (delivered in Welsh)

If you have any questions or any access requirements please email nerida@otherroomtheatre.com

Both workshops will be delivered via Zoom. Young people can book a free ticket via Eventbrite here.