Get involved

Ciaran Fitzgerald

Ciaran Fitzgerald

(he/him)

Gwnaethom gwrdd â Ciaran gyntaf pan gymerodd rhan fel sgwennwr yn ein Young Artists Festival yn 2018 a 2019. Mae wedi bod yn bleser gwylio Ciaran yn tyfu fel artist, ac rydym wrth ein bodd o gael Ciaran dan gomisiwn gyda ni yn ystod pennod nesaf ei daith fel sgwennwr.

The Other Room first met Ciaran when he particpated as a writer in our Young Artists Festival in 2018 and in 2019. It's been special to watch Ciaran grow as an artist and we are thrilled to have him under commission with us for the next chapter of our journey.

Mae Ciaran Fitzgerald yn sgwennwr anabl ifanc o Bort Talbot, graddedigwr o’r cwrs BA Sgriptio Brifysgol De Cymru yn 2019. Ers graddio, comisiynwyd ei ddrama cyntaf ‘Chasing Rainbows’ am R&D gan Canolfan y Celfyddydau Pontardawe. Mae e hefyd wedi sgwennu darnau byr i’r Other Room Young Artists Festival yn 2018 a 2019. Mae e wedi body n aelod o Sgwenwyr Ifanc Fran Wen, a’r Cynllun Mentora Oli Lansley ar gyfer sgwenwyr, rhedwyd gan Wildchild. Mae e ar hyn o bryd yn ddatblygu ei gomisiwn teledu gynta ‘The Special Ones’ gyda Tiger Aspect Productions, a gomisiynwyd gan Theatr Clwyd o dan prosiect ‘Curtain Up’ Theatr Clwyd i sgwennu darn 10 munud.  Mae gan Ciaran cerebral palsy, a mae ei phrofiad o anabledd yn llywio llawer o’i waith sgwennu.

Mae Ciaran wedi gyffroi ei fod e’n ddatblygu’r ddrama yma gyda ‘The Other Room’ a Theatr Genedlaethol Cymru, ac i fod yn waithio i wella cynrychiolaeth anabledd yn theatr iaith Gymraeg, ac hefyd i adrodd stori berthnasol a chyfoes amdan berthnasoedd fodern.

Ciaran Fitzgerald is an emerging disabled writer from Port Talbot in South Wales, a graduate of the BA Scriptwriting course at the University of South Wales in 2019. Since graduating, his first play ‘Chasing Rainbows’ was commissioned for an R&D by Pontardawe Arts Centre in Autumn 2019. He has also written short pieces for the Other Room’s Young Artists Festival in 2018 & 2019. He has been a member of Sgwenwyr Ifanc Fran Wen, a Welsh language writers group, and The Oli Lansley Mentoring Scheme for writers run by WildChild. He is currently developing his first TV commission ‘The Special Ones’ with Tiger Aspect Productions, and was commissioned by Theatr Clwyd in Summer 2021 to write a ten minute play for their ‘Curtain Up’ project. Ciaran has cerebral palsy, and his lived experience of disability informs much of his writing. 

Ciaran is excited about developing this play with The Other Room and Theatr Genedlaethol Cymru, and to be working to improve disability representation in Welsh language theatre, and also to be telling a very relevant and contemporary story about modern relationships.

 

Mae comisiwn Ciaran yn partneriath â Theatr Genedlaethol Cymru/ Ciaran's commission is in partnerhsip with Ttheatr Genedlathol Cymru.

Theatr_Gen.jpg