Get involved

The Other Room Writers

Here at The Other Room, we are reimaging how and why we make new work, and are trailing a new way of lifting the lid on the creative process. As a part of this project, we are delighted to announce six brand new commissions of Welsh or Wales based emerging writers who will be working with us over the coming months to make extraordinary art and help us change the game where it comes to arts participation.

Watch this space for more details as they emerge!

Yma yn The Other Room, rydyn ni'n ail-ystyried sut a pham rydyn ni'n gwneud gwaith newydd, ac rydyn ni'n treialu ffordd newydd o ddatgelu'r broses greadigol. Fel rhan o'r prosiect hwn, mae'n bleser gennym gyhoeddi chwe chomisiwn newydd sbon o awduron sy'n dod i'r amlwg ac yn dod o Gymru, neu wedi’u lleoli yng Nghymru, a fydd yn gweithio gyda ni dros y misoedd nesaf i greu celfyddydau arbennig a'n helpu i ddatblygu cyfranogiad yn y celfyddydau.

Cadwch lygad am ragor o fanylion wrth iddynt ddod i'r amlwg!

Our writers under commission areEin hawduron o dan gomisiwn yw:

Ciaran Fitzgerald,
Sadia Kidwai,
Azuka Oforka,
Laura Inkpen,
Tamar Williams, and
Lisa Zahra.

Meet Our Writers / Cyfarfod â'n Hawduron

Each writer will benefit from a short period creative and community development thanks to the generous support of our stakeholders Bydd pob awdur yn elwa o gyfnod byr o ddatblygiad creadigol a chymunedol diolch i gefnogaeth hael ein rhanddeiliaid:

Arts Council Wales (National Lottery ‘Create’ Fund), The Esmee Fairbairn FoundationThe Carne TrustBad Wolf Television, and Arts & Business Cymru.

Rydym hefyd yn falch o gyhoeddi y bydd The Other Room yn partneru gyda Theatr Genedlaethol Cymru ar un o'r chwe chomisiwn, yn benodol ar ein cydweithrediad â Ciaran Fitzgerald.

Theatr_Gen.jpg

 

The Other Room would also like to wish one final thank you to Nerida Bradley, for her dedicated work towards delivering this programme / Hoffai The Other Room roi diolch unwaith yn rhagor i Nerida Bradley am ei gwaith ymroddedig tuag at gyflwyno'r rhaglen hon.