Overview

Twas the bit before Christmas, which gets longer each year,
And Flossy and Boo were trying to find 'festive cheer'.
Their stockings were flung on the back of a chair,
With tinsel and crackers shoved in pink and blue hair.

But what on earth is 'a Christmas'?
We just don't understand!'
Exclaimed the two, drinking eggnog (supermarket own brand)
'We'll have to explore further!' they finally shout,
So come to The Other Room this December, to see what 'Christmas' is all about...

In this cabaret-style theatre show, Flossy and Boo delve into the festive season in all its messy glory, hangovers and all...

Fresh from their ★★★★ Edinburgh Fringe show, Flossy and Boo are taking over The Other Room this Christmas to bring you something a little bit racy, cheeky and downright silly. A Christmas show filled with Music and Comedy, this one is just for the grown-ups.

This production has been made possible by the generous support of Arts Council of Wales

 

Trosolwg

Roedd hi'n nesáu at y Nadolig, sy'n ymestyn bob blwyddyn,
A Flossy a Boo'n ceisio mynd i 'ysbryd yr ŵyl'.
Eu hosanau wedi'u taflu ar gefn cadair,
A gwallt glas a phinc yn llawn tinsel a chracers.
Ond beth ar wyneb daear yw 'r 'Nadolig'?
'Dyn ni jyst ddim yn deall!'
Gwaeddodd y ddwy, wrth yfed diod 'eggnog' (brand yr archfarchnad)
'Bydd rhaid ymchwilio ymhellach!'
Felly dewch i The Other Room ym mis Rhagfyr, i weld beth yw ystyr 'y Nadolig'...

Yn y sioe theatr arddull cabaret hon, mae Flossy a Boo yn mynd i'r afael â gŵyl y Nadolig, yr holl lanast a'r pennau tost...

Yn syth o'u sioe ★★★★★ yng Ngŵyl Edinburgh Fringe, mae Flossy a Boo yn cymryd drosodd The Other Room y Nadolig hwn er mwyn dod â rhywbeth ychydig yn feiddgar, chwareus a hollol hurt i chi. Sioe Nadolig sy'n llawn Cerddoriaeth a Chomedi, ar gyfer oedolion yn unig.

Mae'r cynhyrchiad hwn yn bosibl drwy gymorth hael Cyngor Celfyddydau Cymru.

 

Lottery_funding_strip_landscape_mono.jpg

Cast & Creatives

Anja Conti & Laura Jeffs

Performers and Creators

Bethany Seddon

Designer

Llyr Attala

Graphic Design & Photography

Bethan Dawson

Technical Stage Manager

Hazel Anderson

Creative Mentor

Duncan Hallis

Directorial Support

Sami Thorpe

BSL Interpreter

Tickets

Flossy and Boo: The Alternativity will run at The Other Room 5/12 - 23/12

PWYC Previews - 5/12 & 6/12

'TOR presents...' event & BSL performance date - 14/12

 

Tocynnau

Bydd cynhyrchiad Flossy a Boo: 'The Alternativity' yn The Other Room rhwng 5/12 a 23/12

Rhagberfformiadau Talwch Beth a Allwch - 5/12 a 6/12

Digwyddiad 'TOR presents...' a pherfformiad Iaith Arwyddion Prydain - 14/12

Tickets