Overview

Pryd Mae'r Haf?

(Christmas is Miles Away)
gan Chloë Moss

Trosiad gan Gwawr Loader

Cynhyrchiad Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Soar

“Bydd e’n gwd. Ti a fi. New start.”

Mae Luke a Christie yn ffrindiau gorau sy’n joio gwersylla, yfed cans a siarad am Julie Bridges.

Ond gyda’u dyddiau ysgol yn dod i ben a haf hir o’u blaenau, a fydd Luke, Christie a Julie yn dewis llwybrau gwahanol? A yw tyfu’n hŷn yn golygu tyfu ar wahân?

Mewn trosiad newydd i’r Gymraeg wedi’i osod yng nghymoedd y de ym 1989, dyma ddrama dyner am gyfeillgarwch, gobeithion ac ofnau pobl ifanc ym mhob oes. Bydd y perfformiad yn cael ei ffrydio’n fyw ar-lein.

“Drama ddoniol, dyner wedi ei chyfarwyddo’n fedrus” - Barn

Canllaw oed: 14+
Yn cynnwys iaith gref a themâu aeddfed.


----------

Pryd Maer Haf?
(Christmas is Miles Away)

by Chloë Moss
Translated by Gwawr Loader

A Criw Brwd and Theatr Genedlaethol Cymru production in association with The Other Room and Theatr Soar.

Luke and Christie are best mates who like to go camping, drink lager and talk about Julie Bridges.

But when they leave school and a long summer lies ahead, will Luke, Christie and Julie go their separate ways? Does growing up mean growing apart?

In a new Welsh-language translation set in the south Wales valleys in 1989, this is a touching play about friendship and the hopes and fears of young people. The performance will be streamed live online.

English Language captions are available for the final performance.

Age guidance: 14+
Contains strong language and adult themes.

 

Cast & Creatives

Cast

Luke

Aron Cynan

Julie

Ella Peel

Christie

Cellan Wyn

Creatives

Writer

Chloe Moss

Translation by

Gwawr Loader

Cyfarwyddwr / Director

Sion Pritchard

Assistant Director

Elin Philips

Set and Costume Designer

Luned Gwawr Evans

Lighting Designer

Elanor Higgins

Sound Designer and Composer

Tic Ashfield

Movement Director

Eddie Ladd

Voice Director

Nia Lynn

Tickets

Bydd y perfformiad yn cael ei ffrydio’n fyw ar-lein. 
This production will be streamed online.

Ticket prices:

Standard: £10
Concession Price: £5
School ticket: £30


Performance 1 - 13.05.21 - 8pm

Tocynnau am Performiad 1 / Tickets for Performance 1


Performance 2 - 14.05.21 - 8pm

Tocynnau am Performiad 2 / Tickets for Performance 2


Performance 3 - 20.05.21 (matinee) - 1:30pm

Tocynnau am Performiad 3 / Tickets for Performance 3


Performance 4 - 20.05.21 (BSL Interpreted) - 8pm BSL_Logo.png

Tocynnau am Performiad 4 / Tickets for Performance 4


Performance 5 - 21.05.21 - 8pm
ENGLISH LANGUAGE SUBTITLES AVAILABLE

Tocynnau am Performiad 4 / Tickets for Performance 4


Content Warnings

This production contains content warnings. If you would like to view a fully comprehensive list of content 'triggers' before booking. Please visit:

Content Warnings