Overview

“Do’s dim hawl ’da ti adael,

You don’t get to leave,

Do’s dim hawl ’da ti anghofio pwy wyt ti

You don’t get to forget who you really are”

 

Mae Erin yn fam ifanc sydd wedi colli ei mab, ond does neb yn gwrando. A hithau wedi cyrraedd pen ei thennyn, ond yn benderfynol, mae’n rhaid iddi ddod o hyd iddo rhywsut neu’i gilydd. Gan aros yn amyneddgar am y foment iawn, nawr yw’r amser i weithredu, a’r amser am atebion a chyfiawnder. Mewn dyfodol dychmygol sy’n lawn gwybodaeth a gwrthryfel, mae cyfiawnder yn cael ei bennu – fel popeth arall – gan algorithm. Yn y Gymru doredig hon, mae’r trais mwyaf erchyll yn cael ei glodfori, ac mae llwybrau cyfiawnder yn annelwig. Mae Hela yn gofyn, a allwn ni roi ein ffydd yn ein hobsesiwn gyda data? A oesmodd lleddfu’r poen mwyaf dwfn? A pha mor bell rydyn ni’n fodlon mynd er mwyn sicrhau cyfiawnder?  

Y stori dywyll, gythryblus hon yw drama gyntaf Mari Izzard, enillydd Gwobr Violet Burns, sef gwobr The Other Room i ddramodwyr. Mae hi’n stori llawn cyfrinachau teuluol tywyll am ymdrech ddiflino am gyfiawnder. Dan Jones, Cyfarwyddwr Artistig The Other Room, yw cyfarwyddwr y cynhyrchiad dwyieithog hwn, sy’n cynnwys dulliau dyfeisgar ar gyfer rhoi mynediad iaith, a’r rheiny wedi’u gwau i mewn i’r naratif. P’un ai a ydych chi’n siarad Cymraeg yn rhugl ai peidio, bydd pawb yn gallu deall, mwynhau a chael ei herio gan y cynhyrchiad herfeiddiol hwn.

Erin, a young mother, has lost her son but no one will listen. Driven and desperate, she must find him by any means necessary. Waiting patiently for the right moment, now is the time for action, answers and justice. In a futuristic world of information and revolt, justice is determined – like everything else – by an algorithm. In this dystopian Wales, the most odious form of violence is protected, and the lines of justice become blurred. Hela asks whether our obsession with data can truly be trusted? Can deep seated pain ever be defused? And how far we are willing to go to see justice happen? 

Winner of The Other Room’s Violet Burns Playwright Award, Mari Izzard makes her playwriting debut with this dark and unsettling tale. Hela leaves no rock unturned in this tale of dirty family secrets and vigilant justice. Artistic Director Dan Jones directs this unsettling bilingual production with innovative accessibility woven into the narrative. Whether you speak Welsh or not, everyone will be able to understand, enjoy and be challenged by this provocative production.

Mae Hela yn gynhyrchiad gan The Other Room mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru/ Hela is produced by The Other Room in association with Theatr Genedlaethol Cymru.


Theatr_Gen.jpg

 

Cast & Creatives

Cast

Erin

Lowri Izzard

Hugh

Gwydion Rhys


Creatives

Dramodydd / Writer

Mari Izzard

Cyfarwyddwr / Director

Dan Jones

Cynllunydd / Designer

Delyth Evans

Cynllunydd Goleuo / Lighting Design

Katy Morison

Cynllunydd Sain / Cyfansoddwr // Sound Design / Composer

Tic Ashfield

Fideograffydd / Video Design

Simon Clode

Rheolwr y Cynhyrchiad / Production Manager

Rhys Williams

Rheolwr Llwyfan / Stage Manager

Theo Hung

Cyfarwyddwr Ymladd / Fight Director

Kevin McCurdy

Cyfarwyddwr Cyswllt / Associate Director

Matthew Holmquist

Cyfarwyddwr Cynorthwyol / Assistant Director

Alice Eklund

Cyfarwyddwr Castio / Casting Director

Nicola Reynolds

Dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL) / BSL Interpreter

Cathryn McShane

Adeiladwr y Set / Set Builder

Will Goad

Y System / The System

Rhian Blythe

Tickets

Hela yn The Other Room 05/11 – 24/11

Rhagddangosiadau: £5 – 05/11, 06/11

Wythnos 1: £8 – 08/11, 10/11

Wythnos 2: £10 – 12/11, 17/11

Wythnos 3: £12 – 19/11, 24/11


Hela at The Other Room 05/11 – 24/11

Previews: £5 – 05/11, 06/11

Week 1: £8 – 08/11, 10/11

Week 2: £10 – 12/11, 17/11

Week 3: £12 – 19/11, 24/11

 
Tocynnau / Tickets


BSL_Logo.png

Digwyddiad: Perfformiad a Ddehonglir gydag Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a ‘TOR presents . . .’ – 14/11

BSL preview performance 09/11 (matinee)
BSL Interpreted Performance & 'TOR presents...' event - 14/11 

Gwneir y cynhyrchiad hwn yn bosibl trwy gefnogaeth hael gan y canlynol: Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Sefydliad Esmée Fairbairn, Sefydliad Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Leche ac Ymddiriedolaeth Carne.
This production is made possible by the generous support of the Arts Council of Wales, Arts Council England, The Esmée Fairbairn Foundation, The Garfield Weston Foundation, The Leche Trust & The Carne Trust. 
Violence_Series_Funders.jpg

Gyda diolch arbennig hefyd i Prysg, Hayley Burns, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Prifysgol De Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Theatre 503, Pontio – Canolfan Celfyddydau ac Arloesi, Arad Goch, Theatrau Sir Gâr, Theatr Clwyd a Theatr Genedlaethol Cymru.

With Special Thanks also to Prysg, Hayley Burns, RWCMD, University of South Wales, Wales Millenium Centre, Theatre 503, Pontio Arts and Innovation Centre, Arad Goch, Theatrau Sir Gâr, Theatr Clwyd and Theatre Genedlaethol Cymru.

Rhybuddion ynghylch y Cynnwys 

Mae’r cynhyrchiad hwn yn cynnwys rhybuddion ynghylch y cynnwys. Os hoffech weld rhestr gynhwysfawr o’r ‘sbardunau’ yn y cynnwys cyn archebu tocynnau, ewch i:

Content Warnings

This production contains content warnings. If you would like to view a fully comprehensive list of content 'triggers' before booking. Please visit:

Rhybuddion ynghylch y Cynnwys / Content Warnings