Overview

“Dos dim hawl ‘da ti adael,

You don’t get to leave,

Dos dim hawl ‘da ti anghofio pwy wyt ti

You don’t get to forget who you really are”

 

Mae Erin yn fam ifanc sydd wedi colli ei mab, ond does neb yn gwrando. Wedi cyrraedd pen ei thennyn, ond yn benderfynol, mae’n rhaid iddi ddod o hyd iddo rhywsut neu’i gilydd. Wedi aros yn amyneddgar am y foment iawn, nawr yw’r amser i weithredu, a’r amser am atebion a chyfiawnder. Mewn dyfodol dychmygol sy’n llawn gwybodaeth a gwrthryfel, mae cyfiawnder yn cael ei bennu – fel popeth arall – gan algorithm. Yn y Gymru doredig hon, mae’r trais mwyaf erchyll yn cael ei glodfori, ac mae llwybrau cyfiawnder yn annelwig. Mae Hela yn gofyn, a allwn ni roi ein ffydd yn ein hobsesiwn gyda data? All y poen mwyaf dwfn gael ei leddfu? A pha mor bell yr awn ni er mwyn sicrhau cyfiawnder?  

Y stori dywyll, gythryblus hon yw drama gyntaf Mari Izzard, enillydd gwobr The Other Room i ddramodwyr, sef Gwobr Violet Burns. Mae hi’n stori llawn cyfrinachau teuluol tywyll am ymdrech ddiflino am gyfiawnder. Dan Jones, Cyfarwyddwr Artistig The Other Room, yw cyfarwyddwr y cynhyrchiad dwyieithog hwn, sy’n cynnwys dulliau dyfeisgar ar gyfer rhoi mynediad iaith, a rheini wedi’u gwau i mewn i’r naratif. Pa unai ydych chi’n siaradwr Cymraeg rhugl neu beidio, bydd pawb yn gallu deall, mwynhau a chael ei herio gan y cynhyrchiad herfeiddiol hwn.


Erin, a young Mother, has lost her son but no one will listen. Driven and desperate she must find him by any means necessary. Waiting patiently for the right moment, now is the time for action, answers and justice. In a futuristic world of information and revolt, justice is determined - like everything else - by an algorithm. In this dystopian Wales, the most odious form of violence is protected, and the lines of justice become blurred. Hela asks if our obsession with data can truly be trusted? Can deep seated pain ever be defused? And how far we are willing to go to see justice happen? 

Winner of The Other Room’s Violent Burns Playwright Award, Mari Izzard makes her playwriting debut with this dark and unsettling tale. Hela leaves no rock unturned in this tale of dirty family secrets and vigilant justice. Artistic Director Dan Jones, directs this unsettling bi-lingual production with innovative accessibility woven into the narrative. Whether you speak Welsh or not, everyone will be able to understand, enjoy and be challenged by this provocative production.

 

Mae Hela yn gynhyrchiad gan The Other Room mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru  / Hela is produced by The Other Room in Association with Theatr Genedlaethol Cymru.

Theatr_Gen.jpg

 

Cast & Creatives

Cast

Erin

Lowri Izzard

Hugh

Gwydion Rhys


Creatives

Playwright

Mari Izzard

Director

Dan Jones

Designer

Delyth Evans

Lighting Designer

Katy Morison

Sound Designer / Composer

Tic Ashfield

Video Designer

Simon Clode

Production Manager

Rhys Williams

Stage Manager

Theo Hung

Fight Director

Kevin McCurdy

Associate Director

Matthew Holmquist

Assistant Director

Alice Eklund

Casting Director

Nicola Reynolds

BSL Interpreter

Cathryn McShane

Set Builder

Will Goad

Y System

Rhian Blythe

Tickets

Hela at The Other Room 05/11 - 24/11

Previews: £5 - 05/11, 06/11

Week 1: £8 - 08/11, 10/11

Week 2: £10 - 12/11, 17/11

Week 3: £12 - 19/11, 24/11

Tickets


BSL_Logo.png


BSL Interpreted Performance & 'TOR presents...' event - 14/11


 

This production is made possible by the generous support of the Arts Council of Wales, Arts Council England, The Esmée Fairbairn Foundation, The Garfield Weston Foundation, The Leche Trust & The Carne Trust. 
Violence_Series_Funders.jpg

With Special Thanks also to Prysg, Hayley Burns, RWCMD, University of South Wales, Wales Millenium Centre, Theatre 503, Pontio Arts and Innovation Centre, Arad Goch, Theatrau Sir Gâr, Theatr Clwyd and Theatre Genedlaethol.Content Warnings

This production contains content warnings. If you would like to view a fully comprehensive list of content 'triggers' before booking. Please visit:

Content Warnings