Overview

Pryd Mae'r Haf?

(Christmas is Miles Away)
gan Chloë Moss

Trosiad gan Gwawr Loader

Cynhyrchiad Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Soar.

Bydd en gwd. Ti a fi. New start.

Mae Luke a Christie yn ffrindiau gorau syn joio gwersylla, yfed cans a siarad am Julie Bridges. Ond gydau dyddiau ysgol yn dod i ben a haf hir ou blaenau, a fydd Luke, Christie a Julie yn dewis llwybrau gwahanol? A yw tyfun hŷn yn golygu tyfu ar wahân? 
Mewn trosiad newydd ir Gymraeg wedii osod yng nghymoedd y de ym 1989, dyma ddrama dyner am gyfeillgarwch, gobeithion ac ofnau pobl ifanc ym mhob oes.


Digwyddiad: Perfformiad a Ddehonglir gydag Iaith Arwyddion Prydain (BSL) : 12/02

----------

Pryd Maer Haf?
(Christmas is Miles Away)

by Chloë Moss
Translated by Gwawr Loader

A Criw Brwd and Theatr Genedlaethol Cymru production in association with The Other Room and Theatr Soar.

Luke and Christie are best mates who like to go camping, drink lager and talk about Julie Bridges.
But when they leave school and a long summer lies ahead, will Luke, Christie and Julie go their separate ways? Does growing up mean growing apart?
In a new Welsh-language translation set in the south Wales valleys in 1989, this is a touching play about friendship and the hopes and fears of young people.

 

Cast & Creatives

Cyfarwyddwr / Director

Sion Pritchard

Luke

Aron Cynan

Julie

Ella Peel

Christie

Cellan Wyn

Tickets

Tickets

Ym mhob perfformiad, bydd Sibrwd – ein ap mynediad iaith – ar gael i dywys y gynulleidfa trwy’r stori, pa mor rhugl bynnag ydynt yn y Gymraeg. Trwy gyfrwng llais yn y glust, mae’r ap yn cyfleu yn Saesneg yr hyn sy’n cael ei ddweud ar y llwyfan ac mae ar gael i aelodau’r gynulleidfa ei ddefnyddio ar eu ffonau personol neu drwy fenthyg teclyn gan y cwmni cyn i’r sioe ddechrau.

In each performance, Sibrwd – our language access app – will be available to guide the audience through the story, whatever their level of fluency in Welsh. By means of a voice in the ear, the app conveys in English what is being said on the stage, and is available for the audience to use either on their mobile phones or by borrowing a device from the company before the start of the show.

BSL Interpreted Performance : 12/02

http_2F2Fwww.edtheatres.com2Fuploads2FAccess2FBSL_logo.JPG


Content Warnings

This production contains content warnings. If you would like to view a fully comprehensive list of content 'triggers' before booking. Please visit:

Content Warnings